Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2018 gepubliceerd door Raad voor Accreditatie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-73174".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 7 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
Identifier stcrt-2018-73174
Jaargang 2018
Materiële uitwerkingtreding 2019-12-31
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2018-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 73174
Publicerende organisatie Raad voor Accreditatie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Tarievenbesluit 2019 Raad voor Accreditatie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties