Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2018 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2018-71469".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607921_2
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag wet Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&g=2015-01-01
Grondslag wet Provinciewet;1.0:c:BWBR0005645&g=2018-01-01
Grondslag wet Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2018-01-01
Identifier stcrt-2018-71469
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2018-12-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 71469
Publicerende organisatie Gelderland
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken