Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 70754Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 13 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/271343, tot wijziging van de Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 en enkele andere regelingen voor het jaar 2019 in verband met indexering

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 42, negende lid, van de Wet lokaal spoor, artikel 12 van het Besluit lokaal spoor, artikel 91 van de Spoorwegwet, artikel 32 van de Wet explosieven voor civiel gebruik en artikel 26, tweede lid, van de Wet kabelbaaninstallaties;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven Spoorwegwet 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 118,–’ vervangen door ‘€ 121,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 5.959,–’ vervangen door ‘€ 6.104,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 118,–’ vervangen door ‘€ 121,–’.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 118,–’ vervangen door ‘€ 121,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 5.959,–’ vervangen door ‘€ 6.104,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 5.959,–’ vervangen door ‘€ 6.104,–’.

C

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘€ 118,–’ vervangen door ‘€ 121,–’.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 118,–’ vervangen door ‘€ 121,–’.

2. De tabel in het tweede lid wordt vervangen door:

Vergunning

beperkte bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet en artikel 8, eerste lid, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat

€ 1.430,–

beperkte bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet en artikel 8, tweede lid, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat

€ 4.663,–

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel in het eerste lid wordt vervangen door:

Veiligheidscertificaat

Deel A

Deel B

veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 13.743,–

€ 9.161,–

veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 29.205,–

€ 19.470,–

veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€ 5.247,–

2. De tabel in het tweede lid wordt vervangen door:

Hernieuwd veiligheidscertificaat

Deel A

Deel B

hernieuwd veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 10.772,–

€ 6.872,–

hernieuwd veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 14.738,–

€ 8.131,–

hernieuwd veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€ 5.246,–

F

De tabel in artikel 7 wordt vervangen door:

Wijziging veiligheidscertificaat

Deel A

Deel B

wijziging van een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidscertificaat laat uitoefenen

€ 6.872,–

€ 4.581

wijziging van een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 10.308,–

€ 6.872,–

wijziging van een veiligheidscertificaat voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€ 1.749,–

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 4.066,–’ vervangen door ‘€ 4.165,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 5.837,–’ vervangen door ‘€ 5.979,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 5.959,–’ vervangen door ‘€ 6.104,–’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 2.649,–’ vervangen door ‘€ 2.714,–’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 2.649,–’ vervangen door ‘€ 2.714,–’.

6. In het zesde lid wordt ‘€ 2.945,–’ vervangen door ‘€ 3.017,–’.

7. In het zevende lid wordt ‘€ 2.243,–’ vervangen door ‘€ 2.298,–’.

H

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 67,–’ vervangen door ‘€ 69,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 26,–’ vervangen door ‘€ 27,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 26,–’ vervangen door ‘€ 27,–’.

I

In artikel 10 wordt ‘€ 5.837,–’ vervangen door ‘€ 5.979,–’.

J

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.124,–’ vervangen door ‘€ 1.151,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 5.959,–’ vervangen door ‘€ 6.104,–’.

K

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 13.414,–’ vervangen door ‘€ 13.741,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 8.129,–’ vervangen door ‘€ 8.327,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 4.645,–’ vervangen door ‘€ 4.758,–’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 4.645,–’ vervangen door ‘€ 4.758,–’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 5.807,–’ vervangen door ‘€ 5.949,–’.

L

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 7.548,–’ vervangen door ‘€ 7.732,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 2.188,–’ vervangen door ‘€ 2.241,–’.

M

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.955,–’ vervangen door ‘€ 2.003,–’ en wordt ‘€ 1.215,–’ vervangen door ‘€ 1.245,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.215,–’ telkens vervangen door ‘€ 1.245,–’.

N

In artikel 15, eerste lid, wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

Profiel machinist

module: Bijlage IV RL 2007/59 – Vergunning theorie deel 1

€ 200,–

module: Bijlage IV RL 2007/59 – Vergunning theorie deel 2

€ 200,–

module: Bijlage IV RL 2007/59 – Vergunning simulatie

€ 400,–

module: Bijlage IV RL 2007/59 – Vergunning Veiligheidscommunicatie

€ 400,–

O

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 111,–’ vervangen door ‘€ 114,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 55,–’ vervangen door ‘€ 56,–’.

P

In artikel 17 wordt ‘€ 4.948,–’ vervangen door ‘€ 5.069,–’.

Q

In artikel 17a wordt ‘€ 2.243,–’ vervangen door ‘€ 2.298,–’.

R

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 4.383,–’ vervangen door ‘€ 4.490,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 1.700,–’ vervangen door: ‘€ 1.741,–’.

S

In artikel 19 wordt ‘€ 4.374,–’ vervangen door ‘€ 4.481,–’.

T

In artikel 19a wordt ‘€ 8.102,–’ vervangen door ‘€ 8.300,–’.

U

In artikel 19b wordt ‘€ 4.501,–’ vervangen door ‘€ 4.611,–’.

V

Artikel 19c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 7.971,–’ vervangen door ‘€ 8.165,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 4.073,–’ vervangen door ‘€ 4.172,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 1.299,–’ vervangen door ‘€ 1.331,–’.

W

Artikel 19d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.193,–’ vervangen door ‘€ 1.222,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 118,–’ vervangen door ‘€ 121,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 118,–’ vervangen door ‘€ 121,–’.

X

In artikel 20 wordt ‘€ 1.064,–’ vervangen door ‘€ 1.089,–’.

Y

In artikel 21 wordt ‘€ 150,–’ vervangen door ‘€ 154,–’.

Z

In artikel 22 wordt ‘€ 242,–’ vervangen door ‘€ 248,–’.

ARTIKEL II

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

De tabel in artikel 1 wordt vervangen door:

Vergunning

Communautaire vergunning

€ 1.273,–

Taxivervoer

€ 1.161,–

B

De tabel in artikel 2 wordt vervangen door:

Wijzigen vergunning

Communautaire vergunning

€ 421,–

Taxivervoer

€ 739,–

Taxivervoer en communautaire vergunning, beperkt tot de gegevens bedoeld in artikel 14, eerste of tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 107,–

C

De tabel in artikel 3 wordt vervangen door:

Document

Erkenning van EU–beroepskwalificaties taxivervoer

€ 335,–

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

€ 335,–

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

€ 345,–

D

De tabel in artikel 4 wordt vervangen door:

Document

Verlening van een communautaire vergunning

€ 1.273,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 79,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1.688,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 843,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad, van 21 oktober 2009 of van de gegevens bedoeld in artikel 8, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 220,–

Vergunningbewijs geregeld vervoer

€ 64,–

Vergunning pendelvervoer

€ 843,–

Reisbladen

€ 58,–

Transitovergunning

€ 1.053,–

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 107,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 116,–

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

€ 0,–

E

De tabel in artikel 5 wordt vervangen door:

Vergunningbewijs

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 79,–

Taxivervoer

€ 47,–

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 110,–’ vervangen door ‘€ 112,–’

2. In het tweede lid wordt ‘€ 161,–’ vervangen door ‘€ 164,–’

ARTIKEL III

In artikel 3, tweede lid, van de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk wordt ‘€ 275,–’ vervangen door ‘€ 282,–’.

ARTIKEL IV

De Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt ‘€ 372,–’ vervangen door ‘€ 381,–’.

B

In artikel 2a wordt ‘€ 7.957,–’ vervangen door ‘€ 8.151,–’.

ARTIKEL V

In artikel 1 van de Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties wordt ‘€ 117,–’ vervangen door ‘€ 120,–’

ARTIKEL VI

De Regeling tarieven Wet lokaal spoor wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 117,–’ vervangen door ‘€ 120,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 13.061,–’ vervangen door ‘€ 13.380,–’.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 20.408,–’ vervangen door ‘€ 20.906,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 224,–’ vervangen door ‘€ 229,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 117,–’ vervangen door ‘€ 120,–’.

ARTIKEL VII

Artikel 4 van de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 119,–’ vervangen door ‘€ 122,–’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 113,–’ vervangen door ‘€ 116,–’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 113,–’ vervangen door ‘€ 116,–’ en wordt ‘€ 56,–’ vervangen door ‘€ 57,–’.

ARTIKEL VIII

In artikel 4 van de Regeling Tachograafkaarten wordt een nieuw lid toegevoegd luidende:

  • 3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Smart tachograafkaart wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 100,– per Smart tachograafkaart.

ARTIKEL IX

  • 1. Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel N, in werking met ingang van 1 januari 2019.

  • 2. Artikel I, onderdeel N, treedt in werking met ingang van 1 april 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling wijzigt tarieven in diverse regelingen op beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is ook ten aanzien van de ILT-tarieven dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. De tarieven zullen per 1 januari 2019 slechts worden aangepast aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB september 2018) zullen de tarieven per 1 januari 2019 stijgen met 2,44%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door het afronden van de bedragen.

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in mandaat overgedragen aan Kiwa N.V. (hierna: Kiwa). De overeenkomst met Kiwa voorziet in een jaarlijkse stijging van de door Kiwa gehanteerde tarieven met een inflatiecorrectie en vanaf 1 januari 2014 tevens in een daling van de tarieven met een efficiencyfactor. Deze factor bedraagt per 1 januari 2019 voor de vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 in totaal -2,0%. De efficiencyfactoren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met Kiwa, zijn toegepast op de kostendekkende tarieven. Dit is gebeurd met het oog op het rijksbeleid om zoveel mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren. Een verlaging van een tarief als gevolg van de toepassing van de efficiencyfactor van een niet kostendekkend tarief zou haaks staan op het rijksbeleid. Per saldo leidt dit bij een inflatiecorrectie over 2018 van 1,6% tot een tariefmutatie van -0,4%. Hierbij kan de tariefwijziging per individueel product iets afwijken vanwege afronding.

Verder wijzigt de Stichting Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer (VVRV) de aangeboden modules en verlaagt de VVRV de kosten voor het examen machinist.

Uitvoering, toezicht, handhaving en administratieve lasten

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de uitvoering, het toezicht en de handhaving. Voor de sector Spoor wordt een verlaging van het financiële kosteneffect van € 270.500,– becijferd in verband met de verlaging van het tarief voor het examen machinist European Rail Traffic Management System (ERTMS)1 en de overgang van de andere ERTMS examens naar de spoorwegondernemingen. Aan deze overheveling zijn inhoudelijke nalevingskosten verbonden. Dit betreffen de directe kosten voor het bedrijfsleven van naleving van inhoudelijke verplichtingen als gevolg van wet- en regelgeving. Dit zijn niet door de overheid gemaakte kosten, maar bijvoorbeeld de tijd en daarmee samenhangende kosten die een bedrijf nodig heeft om zelf examens af te nemen. Deze inhoudelijke nalevingskosten stijgen in 2019 met circa € 40.000,–. De regeling is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Naar aanleiding van het advies van ATR is de toelichting op enkele punten aangepast.

Internetconsultatie

Het ontwerp van de regeling is aangeboden voor internetconsultatie.

De reacties op de internetconsultatie hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding is gelegen op het eerstvolgende vaste verandermoment (1 januari 2019), met uitzondering van artikel I, onderdeel N. Omdat deze regeling niet voor 1 november 2018 is gepubliceerd, zal wat betreft de vereiste invoeringstermijn worden afgeweken van de daarvoor geldende twee maanden. De reden hiervoor is dat vertraging van de inwerkingtreding van de regeling zal leiden tot nadelige financiële gevolgen voor de ILT en Kiwa. Ook voor de doelgroepen van de onderhavige regelingen is latere inwerkingtreding nadelig omdat daardoor de nieuw geïntroduceerde producten niet kunnen worden afgenomen.

Artikel I, onderdeel N, treedt op 1 april 2019 in werking vanwege de inwerkingtreding per die datum van de daarmee samenhangende wijziging van de Spoorwegwet (artikel II, onderdelen A en Aa, van de Verzamelwet 2018)2.

Artikelsgewijs

ARTIKEL I

N

Artikel 15, eerste lid

De VVRV wijzigt een aantal modules en verlaagt de kosten voor het examen machinist. De oude prijs voor een volledig examen machinist met ERTMS basis bedraagt € 1.600,–. Het nieuwe examen machinist vergunning-bijlage IV inclusief ERTMS basis kost € 1.200,–. Derhalve is in het eerste lid de naam van een aantal modules gewijzigd en zijn de prijzen aangepast.

Verder komen alle andere ERTMS examens bij de VVRV te vervallen. De spoorwegondernemingen moeten deze examens zelf afnemen, hetgeen voor hen de kosten verder zal verlagen. De desbetreffende modules zijn uit het eerste lid verwijderd.

ARTIKEL VIII

Op 18 maart 2016 heeft de Europese Commissie de uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de eisen voor de constructie, het testen, de installatie, de exploitatie en de reparatie van tachografen en tachograafonderdelen vastgesteld. Hiermee wordt de implementatie van de nieuwe ‘SMART digital tachograph’ formeel mogelijk. In artikel 4 van de Regeling tachograafkaarten is een nieuw lid toegevoegd. Dit lid biedt de grondslag voor de verstrekking van de genoemde ‘Smart tachograafkaart’.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

ERTMS is een treinbeveiligings- en besturingssysteem.

X Noot
2

Stb. 2018, 32.