Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 69678Overig

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De Bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet;

maakt bekend dat de bedragen, zoals opgenomen in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, op grond van artikel 13, derde lid, van dit besluit in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 als volgt luiden:

Bedragen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag geldend voor 2018

Bedrag geldend voor 2019

Artikel 2

€ 3.480

€ 3.680

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

€ 6.264

€ 6.624

Artikel 3, tweede lid, onderdeel a

€ 16.008

€ 16.928

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

€ 3.480

€ 3.680

Artikel 3, tweede lid, onderdeel b

€ 8.178

€ 8.648

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a

€ 717.900

€ 766.800

Artikel 4, tweede lid, onderdeel a

€ 3.589.500

€ 3.834.000

Artikel 4, eerste lid, onderdeel b

€ 358.950

€ 383.400

Artikel 4, tweede lid, onderdeel b

€ 1 794.750

€ 1.917.000

Artikel 4, eerste lid, onderdeel c

€ 239.300

€ 255.600

Artikel 4, tweede lid, onderdeel c

€ 957.200

€ 1.022.400

Artikel 5, eerste lid, onderdeel a

€ 239.300

€ 255.600

Artikel 5, tweede lid, onderdeel a

€ 1.196.500

€ 1.278.000

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b

€ 239.300

€ 255.600

Artikel 5, tweede lid, onderdeel b

€ 717.900

€ 766.800

Artikel 5, eerste lid, onderdeel c

€ 119.650

€ 127.800

Artikel 5, tweede lid, onderdeel c

€ 358.950

€ 383.400

Artikel 6, eerste lid, onderdeel a

€ 119.650

€ 127.800

Artikel 6, tweede lid, onderdeel a

€ 59.825

€ 63.900

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b

€ 59.825

€ 63.900

Artikel 6, tweede lid, onderdeel b

€ 29.912

€ 31.950

Artikel 6, eerste lid, onderdeel c

€ 29.912

€ 31.950

Artikel 6, tweede lid, onderdeel c

€ 29.912

€ 31.950

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

€ 13.224

€ 13.984

Artikel 7, tweede lid, onderdeel a

€ 25.752

€ 27.232

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

€ 6.264

€ 6.624

Artikel 7, tweede lid, onderdeel b

€ 13.572

€ 14.352

Artikel 7, eerste lid, onderdeel c

€ 50.808

€ 53.728

Artikel 7, tweede lid, onderdeel c

€ 85.608

€ 90.528

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

€ 634.145

€ 677.340

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

€ 35.895

€ 38.340

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

€ 227.335

€ 242.820

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

€ 167.510

€ 178.920

Artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 574.320

€ 677.340

Artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 299.125

€ 38.340

Artikel 8, tweede lid, onderdeel c

€ 179.475

€ 191.700

Artikel 9, eerste lid

€ 12.528

€ 13.248

Bedragen als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag zoals opgenomen in Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2018

Bedrag geïndexeerd voor 2019

Artikel 9, tweede lid

€ 15.372

€ 15.661

Artikel 9, vierde lid, onderdeel a

€ 260

€ 264

Artikel 9, vierde lid, onderdeel b

€ 20.795

€ 21.186

Artikel 9, vierde lid, onderdeel c

€ 10.398

€ 10.593

Artikel 9, vierde lid, onderdeel d

€ 10.398

€ 10.593

Artikel 9, vierde lid, onderdeel e

€ 5.199

€ 5.296

Artikel 10, eerste lid

€ 520

€ 529

Artikel 10, tweede lid

€ 520

€ 529

Artikel 10, derde lid

€ 1.560

€ 1.589

Artikel 10, vierde lid

€ 5.199

€ 5.296

TOELICHTING

De in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet opgenomen bedragen worden op grond van artikel 13, eerste lid, van dit besluit jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast met het verschil tussen de in dit besluit genoemde bedragen en het bedrag van het in de bijlage bij dit besluit vermelde uren of fulltime equivalents maal het in dat jaar geldende tarief voor integrale loonkosten op schaal 13, zoals opgenomen in de Handleiding overheidstarieven 2019.

Enkele bedragen worden op grond van artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De bedragen voor 2019 zijn berekend met de module consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de berekening is uitgegaan van de ontwikkeling van het CPI van september 2017 tot en met september 2018. Deze bedroeg 1,88%.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, namens deze, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter