Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 69678Overig

Rectificatie: Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Deze rectificatie heeft betrekking op de mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming in de Staatscourant van 12 december 2018. In de eerdere mededeling, betreffende de indexering van de bedragen voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020, stonden in de tabel bij artikel 8, tweede lid, onderdeel a en onderdeel b, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet voor de periode voor 2019 onjuiste bedragen vermeld. Om die reden wordt van de bedragen voor deze artikelen opnieuw mededeling gedaan.

De bedragen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, voor deze twee artikelen luiden als volgt:

Bedrag:

Bedrag geldend voor 2018

Bedrag geldend voor 2019

Artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 574.320

€ 613.440

Artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 299.125

€ 319.500

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, namens deze, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter