Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-67779".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-67779
Jaargang 2018
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 67779
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2018, 2018-0000186071, over per 1 januari 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties