Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2018 gepubliceerd door Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-67721".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-11-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag 24 van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
Identifier stcrt-2018-67721
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype openbaar lichaam voor bedrijf en beroep
Publicatiedatum 2018-12-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 67721
Publicerende organisatie Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Nadere voorschriften van 6 november 2018, houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften permanente educatie 2019)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties