Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-67681".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-11-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag de artikelen 14, tweede lid, 23, eerste, derde en vierde lid, en 24, derde lid, van de Wet windenergie op zee
Identifier stcrt-2018-67681
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 67681
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 november 2018, nr. WJZ/18199760, houdende nadere regels tot vergunningverlening windenergie op zee voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) (Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels III en IV Hollandse Kust (zuid))
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties