Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2018 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2018-65419".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-65419
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2018-12-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 65419
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Besluit van 5 november 2018, nr. 2018001957 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan De Volgerlanden Oost gebied C1-C2).
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties