Regeling van de Minister van Financiën van 1 november 2018, 2018-0000176782, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2019 en enkele andere aanpassingen (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019)

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel c, vervalt 'een woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul of'.

B

In artikel 3, zevende lid, wordt ‘20.000’ vervangen door '21.000'.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt de een na laatste volzin.

2. Onder vernummering van het vierde lid tot zevende lid, worden drie leden ingevoegd luidende:

  • 4. Indien een hypothecair krediet wordt verstrekt voor de financiering van een NulopdeMeter-woning en ten aanzien van die woning een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar kan een bedrag van € 25.000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast.

  • 5. Indien een hypothecair krediet wordt verstrekt voor de financiering van een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul, kan een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast.

  • 6. Het vierde en vijfde lid zijn uitsluitend van toepassing op hypothecaire kredieten die worden verstrekt aan consumenten met een toetsinkomen van ten minste € 33.000.

D

Bijlage 1 komt te luiden:

BIJLAGE 1. FINANCIERINGSPERCENTAGES

(bijlage als bedoeld in artikel 3, vijfde lid)

Tabel 1. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Debetrente

<=1,000%

1,001–1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

>=6,001%

bruto inkomen

0

0,01001

0,01501

0,02001

0,02501

0,03001

0,03501

0,04001

0,04501

0,05001

0,05501

0,06001

12,0%

12,5%

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

21.000

12,0%

12,5%

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

21.500

12,5%

13,5%

14,5%

15,0%

15,5%

16,0%

16,5%

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

22.000

13,0%

13,5%

14,5%

15,0%

15,5%

16,5%

17,5%

18,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

22.500

13,0%

13,5%

14,5%

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,0%

19,5%

20,0%

21,0%

21,5%

23.000

13,5%

14,0%

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

23.500

14,0%

14,5%

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,0%

22,0%

22,5%

23,0%

24.000

14,0%

14,5%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

22,5%

23,5%

24,0%

24.500

14,5%

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,0%

24,5%

25.000

14,5%

15,5%

16,5%

17,5%

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26.000

15,0%

16,0%

17,5%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

27.000

15,5%

17,0%

18,0%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28.000

16,0%

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29.000

16,0%

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30.000

16,0%

17,5%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

31.000

17,0%

18,0%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

32.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

33.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

34.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

35.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

36.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

37.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

38.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

39.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

40.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

41.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

42.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

43.000

17,0%

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

44.000

17,5%

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

45.000

17,5%

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

46.000

17,5%

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

47.000

17,5%

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

48.000

17,5%

18,5%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

49.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,5%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

50.000

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

51.000

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

52.000

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

53.000

18,0%

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

54.000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

55.000

18,5%

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,5%

29,0%

30,0%

56.000

18,5%

19,5%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

57.000

19,0%

20,0%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

58.000

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

59.000

19,0%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

60.000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

61.000

19,5%

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

62.000

19,5%

20,5%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

63.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

64.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

65.000

20,0%

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

66.000

20,0%

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

67.000

20,5%

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

68.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

69.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

70.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

71.000

20,5%

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

72.000

20,5%

22,0%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

73.000

20,5%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

74.000

20,5%

22,0%

23,5%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

75.000

20,5%

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

76.000

20,5%

22,0%

23,5%

25,0%

26,0%

27,5%

29,0%

30,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,5%

77.000

20,5%

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

78.000

21,0%

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

79.000

21,0%

22,5%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

80.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

34,0%

35,0%

81.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

26,5%

28,0%

29,5%

30,5%

31,5%

33,0%

34,0%

35,0%

82.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

83.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

84.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

35,5%

85.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

31,0%

32,0%

33,5%

34,5%

35,5%

86.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,5%

34,5%

35,5%

87.000

21,0%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,5%

88.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,5%

35,5%

89.000

21,5%

23,0%

24,5%

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

32,5%

33,5%

34,5%

36,0%

90.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

91.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,5%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

92.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,5%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

93.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,0%

31,5%

33,0%

34,0%

35,0%

36,0%

94.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,0%

31,5%

33,0%

34,0%

35,0%

36,0%

95.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

33,0%

34,0%

35,5%

36,5%

96.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

33,0%

34,0%

35,5%

36,5%

97.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

33,0%

34,5%

35,5%

36,5%

98.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,5%

35,5%

36,5%

99.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,5%

35,5%

36,5%

100.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,5%

35,5%

36,5%

101.000

21,5%

23,0%

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,5%

35,5%

36,5%

102.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,5%

35,5%

37,0%

103.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

34,5%

35,5%

37,0%

104.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

34,5%

35,5%

37,0%

105.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

30,5%

32,0%

33,5%

34,5%

36,0%

37,0%

106.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

30,5%

32,0%

33,5%

34,5%

36,0%

37,0%

107.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

30,5%

32,0%

33,5%

34,5%

36,0%

37,0%

108.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,0%

33,5%

34,5%

36,0%

37,0%

109.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,0%

33,5%

34,5%

36,0%

37,0%

110.000

22,0%

23,5%

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,0%

33,5%

35,0%

36,0%

37,0%

Tabel 2. Financieringslastpercentages voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

Debetrente

<=1,000%

1,001–1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

>=6,001%

bruto inkomen

0

0,01001

0,01501

0,02001

0,02501

0,03001

0,03501

0,04001

0,04501

0,05001

0,05501

0,06001

15,5%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

21.500

15,5%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

22.000

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

22.500

17,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

23.000

18,0%

18,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

22,0%

22,0%

22,5%

23.500

18,5%

19,5%

20,0%

20,5%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24.000

19,0%

20,0%

20,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24.500

19,5%

20,0%

21,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25.000

19,5%

20,5%

21,5%

22,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

25,5%

26,0%

26.000

19,5%

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,0%

25,0%

25,5%

26,0%

26,5%

26,5%

27,0%

27.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

24,5%

25,5%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28.000

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

29.000

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,0%

26,0%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

30.000

20,5%

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

31.000

21,5%

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,0%

32.000

21,5%

22,5%

23,5%

25,0%

26,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

31,5%

33.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

31,5%

34.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

35.000

21,5%

22,5%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

30,5%

31,5%

32,0%

36.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

37.000

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

32,5%

38.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

32,5%

39.000

22,5%

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

40.000

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,0%

33,0%

41.000

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

42.000

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

43.000

23,5%

24,5%

25,5%

26,5%

27,5%

28,5%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,0%

44.000

23,5%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

29,5%

30,5%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

45.000

23,5%

25,0%

26,5%

27,5%

28,5%

29,5%

30,0%

31,0%

32,0%

32,5%

33,5%

34,0%

46.000

24,0%

25,5%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

34,5%

47.000

24,0%

25,5%

27,0%

28,5%

29,5%

30,5%

31,5%

32,5%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

48.000

24,5%

26,0%

27,5%

28,5%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

33,5%

34,5%

35,0%

36,0%

49.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

31,5%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

35,5%

36,5%

50.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,0%

34,0%

34,5%

35,5%

36,0%

36,5%

51.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

31,0%

32,5%

33,5%

34,0%

35,0%

36,0%

36,5%

37,0%

52.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

31,0%

32,5%

34,0%

34,5%

35,5%

36,5%

37,0%

37,5%

53.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

31,0%

32,5%

34,0%

35,0%

36,0%

36,5%

37,5%

38,0%

54.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

31,0%

32,5%

34,0%

35,5%

36,5%

37,0%

38,0%

38,5%

55.000

24,5%

26,0%

27,5%

29,0%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

36,5%

37,5%

38,0%

39,0%

56.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,0%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

37,0%

38,0%

38,5%

39,5%

57.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,0%

39,0%

39,5%

58.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

38,5%

39,5%

40,0%

59.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

39,5%

40,5%

60.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

32,5%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,0%

41,0%

61.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

41,0%

62.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

41,5%

63.000

25,0%

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

64.000

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

65.000

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,5%

66.000

25,5%

27,0%

28,5%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,5%

37,5%

39,0%

40,5%

42,5%

67.000

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

34,5%

36,5%

38,0%

39,0%

40,5%

42,5%

68.000

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,5%

42,5%

69.000

26,0%

27,5%

29,0%

30,5%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

40,5%

42,5%

70.000

26,0%

27,5%

29,0%

31,0%

32,5%

34,0%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

40,5%

42,5%

71.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,0%

39,5%

41,0%

42,5%

72.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

32,5%

34,0%

35,5%

37,0%

38,0%

39,5%

41,0%

42,5%

73.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,0%

33,0%

34,5%

35,5%

37,0%

38,5%

39,5%

41,0%

42,5%

74.000

26,5%

28,0%

29,5%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

75.000

26,5%

28,0%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

76.000

26,5%

28,0%

30,0%

31,5%

33,0%

34,5%

36,0%

37,5%

39,0%

40,0%

41,5%

42,5%

77.000

26,5%

28,0%

30,0%

31,5%

33,5%

35,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

41,5%

42,5%

78.000

26,5%

28,0%

30,0%

31,5%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,5%

41,5%

42,5%

79.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,0%

40,5%

41,5%

43,0%

80.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

40,5%

42,0%

43,0%

81.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

33,5%

35,0%

36,5%

38,0%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

82.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

33,5%

35,5%

37,0%

38,0%

39,5%

41,0%

42,0%

43,0%

83.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

33,5%

35,5%

37,0%

38,5%

39,5%

41,0%

42,0%

43,5%

84.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

85.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,0%

42,5%

43,5%

86.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

42,5%

43,5%

87.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

42,5%

44,0%

88.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,0%

38,5%

40,0%

41,5%

42,5%

44,0%

89.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

35,5%

37,5%

39,0%

40,5%

41,5%

43,0%

44,0%

90.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

41,5%

43,0%

44,0%

91.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,0%

92.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,0%

93.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,0%

94.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

95.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

96.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

97.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

98.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

99.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

100.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

101.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

102.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

103.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

104.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

105.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

106.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

107.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

108.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

109.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

110.000

26,5%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

37,5%

39,0%

40,5%

42,0%

43,0%

44,5%

Tabel 3. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Debetrente

<=1,000%

1,001–1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

>=6,001%

bruto inkomen

0

0,01001

0,01501

0,02001

0,02501

0,03001

0,03501

0,04001

0,04501

0,05001

0,05501

0,06001

11,5%

11,5%

12,0%

12,0%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

21.000

11,5%

11,5%

12,0%

12,0%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

21.500

12,0%

12,0%

12,5%

12,5%

12,5%

13,0%

13,0%

13,0%

13,5%

13,5%

13,5%

13,5%

22.000

12,0%

12,5%

12,5%

13,0%

13,0%

13,0%

13,5%

13,5%

13,5%

14,0%

14,0%

14,0%

22.500

12,5%

13,0%

13,0%

13,0%

13,5%

13,5%

14,0%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

14,5%

23.000

13,0%

13,0%

13,5%

13,5%

14,0%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

23.500

13,0%

13,5%

13,5%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

24.000

13,5%

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

24.500

14,0%

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

25.000

14,0%

14,5%

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,0%

16,5%

26.000

14,5%

15,0%

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

27.000

15,0%

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

28.000

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

29.000

15,5%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

30.000

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

31.000

16,5%

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

32.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

33.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

34.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

35.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

36.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

37.000

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

38.000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

39.000

16,5%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

40.000

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

41.000

17,0%

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

42.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

43.000

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

44.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

45.000

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

46.000

17,5%

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

47.000

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

48.000

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

49.000

17,5%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

50.000

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

51.000

18,0%

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

52.000

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

53.000

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

54.000

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

55.000

18,0%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

56.000

18,5%

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

57.000

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

58.000

18,5%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

59.000

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

60.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

61.000

19,0%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

62.000

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,0%

22,5%

63.000

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

64.000

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

65.000

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

22,5%

23,0%

66.000

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

67.000

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,0%

68.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

69.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

70.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

71.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

72.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

73.000

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

74.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

24,0%

75.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

76.000

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

77.000

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

78.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,0%

79.000

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

80.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

81.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

82.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

83.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

84.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

85.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

86.000

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

87.000

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

24,5%

88.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

89.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

90.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

91.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

92.000

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

93.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

94.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

95.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

96.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

97.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

98.000

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

99.000

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%

25,0%

100.000

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

101.000

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

102.000

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

103.000

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

104.000

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

105.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

106.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

107.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

108.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%

25,0%

25,5%

109.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

110.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

Tabel 4. Financieringslastpercentages voor gedeelten van het hypothecair krediet waarvan de debetrente niet fiscaal aftrekbaar is voor consumenten die de AOW-leeftijd reeds hebben bereikt

Debetrente

<=1,000%

1,001–1,500%

1,501–2,000%

2,001–2,500%

2,501–3,000%

3,001–3,500%

3,501–4,000%

4,001–4,500%

4,501–5,000%

5,001–5,500%

5,501–6,000%

>=6,001%

bruto inkomen

0

0,01001

0,01501

0,02001

0,02501

0,03001

0,03501

0,04001

0,04501

0,05001

0,05501

0,06001

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

17,5%

21.500

15,5%

15,5%

16,0%

16,0%

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

17,5%

17,5%

22.000

16,5%

16,5%

17,0%

17,0%

17,5%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

18,5%

19,0%

22.500

17,0%

17,5%

18,0%

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

19,5%

20,0%

23.000

18,0%

18,5%

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

20,5%

23.500

18,5%

19,0%

19,0%

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,0%

21,5%

24.000

19,0%

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

21,5%

22,0%

24.500

19,5%

19,5%

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

25.000

19,5%

20,0%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

26.000

19,5%

20,0%

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

27.000

20,0%

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

28.000

20,0%

20,5%

21,0%

21,5%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

29.000

20,5%

20,5%

21,0%

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

30.000

20,5%

21,0%

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

23,5%

31.000

21,0%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

32.000

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

24,5%

33.000

21,5%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

34.000

21,5%

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

35.000

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,0%

23,5%

24,0%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

36.000

22,0%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

37.000

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

23,5%

24,0%

24,5%

24,5%

25,0%

25,0%

25,5%

25,5%

38.000

22,5%