Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-5946".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-01-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-5946
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-01-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5946
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vervangen door stcrt-2018-5946-n1