Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-39623".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 6, derde lid van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
Identifier stcrt-2018-39623
Jaargang 2018
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-07-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 39623
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2019–2020
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties