Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2018-38844".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-38844
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-07-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38844
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel Convenant veiligheidsverbetering Schiphol Ontwikkeling integraal veiligheidsmanagementsysteem Schiphol en Analysebureau Luchtvaartvoorvallen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties