Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Circulaires en heeft als identifier "stcrt-2018-32201".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-06-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-32201
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 32201
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Circulaires
Taal nl
Titel Circulaire wapens en munitie 2018
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties