Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-29062".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-05-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties
Grondslag Artikelen 3.2, eerste lid, onderdeel c, en 3.18, tweede lid, in samenhang met de artikelen 3.19, tweede lid, en 3.22, tweede lid, van het Besluit natuurbescherming
Identifier stcrt-2018-29062
Jaargang 2018
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-05-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 29062
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 mei 2018 , nr. WJZ/18078539, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming in verband met het herstel van twee omissies
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties