Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 26337-n1

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Rectificatie vanRectificatie van WBV 2018/2

In de Staatscourant van 15 mei 2018, nr. 26337, is het Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 4 mei 2018, nummer WBV 2018/2, houdende wijzigingen van de Vreemdelingencirculaire 2000, gepubliceerd. Abusievelijk is Artikel II met een onjuiste tekst gepubliceerd. Om deze reden wordt Artikel II opnieuw gepubliceerd.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 mei 2018.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 mei 2018

De Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, J.C. Goet Directeur-generaal Migratie


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl