Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-25056".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-04-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens;
Identifier stcrt-2018-25056
Jaargang 2018
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-05-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 25056
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 16 april 2018, nummer CvTE- 18.00621, houdende wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO, in verband met wijziging in de omzetting naar standaardscore
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties