Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)Staatscourant 2018, 21129Benoemingen en ontslagen

(Her)benoemingsbesluit leden Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gelet op:

  • In de toelichting van artikel 2.4.5 – 2.4.6 van de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register (Staatscourant 2015, nr. 44924);

  • Artikel 1, sub b, van de Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09, houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande (Staatscourant 2009, 11554);

  • Artikel 3 van het Instellingsbesluit Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand.

Besluit:

Artikel 1

Mevrouw mr. C. Koppelman, secretaris bij rechtbank Overijssel, met ingang van 1 januari 2018, te benoemen als lid van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp voor een periode van vier jaar, dat wil zeggen: eindigend op 31 december 2021.

Artikel 2

De heer mr. J.A. Pitstra, jurist, schuldhulpverlener voor ondernemers én Wsnp bewindvoerder bij gemeente Zwolle, met ingang van 1 januari 2018, te benoemen als lid van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp voor een periode van vier jaar, dat wil zeggen: eindigend op 31 december 2021.

Artikel 3

Mevrouw M. van der Plas, Wsnp-bewindvoerder en schuldhulpverlener bij Turnaround Advocaten, met ingang van 1 april 2018, te herbenoemen als lid van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp voor een periode van vier jaar, dat wil zeggen: eindigend op 31 maart 2022.

Artikel 4

  • 1. Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2018.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: (Her)benoemingsbesluit leden Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp.

  • 3. De Benoemingsregeling adviescommissie permanente educatie (Staatscourant 2012, nr. 187) vervalt bij de inwerkingtreding van dit besluit.

Utrecht, 28 maart 2018

J.H. Gerritsen, Algemeen directeur/bestuurder Raad voor Rechtsbijstand