Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2018 gepubliceerd door Centraal Stembureau's (cluster). De publicatie is van het type Raadgevend referendum en heeft als identifier "stcrt-2018-19469".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type Afschrift opkomst en uitslag
Identifier stcrt-2018-19469
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype dienst en agentschap
OVERHEIDop.betreft stb-2017-317
Publicatiedatum 2018-04-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19469
Publicerende organisatie Centraal Stembureau's (cluster)
Rubriek Raadgevend referendum
Taal nl
Titel Proces-verbaal van de uitslag van het referendum
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties