Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2018-17744".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-17744
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-03-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17744
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland met betrekking tot de toepassing van artikel 18 van het Verdrag
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties