Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-11377".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-02-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag art. 40 Geneesmiddelenwet
Identifier stcrt-2018-11377
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-02-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11377
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg1Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft plaatsgevonden hanteren wij bij ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft plaatsgevonden hanteren wij bij ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam van 16 februari 2018, kenmerk 2018-2096307/2009106, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, injectievloeistof (RVG 50810)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties