Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2017, 75324Raadgevend referendum

Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017)

Mededeling

De Minister van BZK,

Deelt mee dat het volgende wetsvoorstel is bekrachtigd en dat daarover het onderstaande besluit is genomen:

Titel: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017)

Vindplaats: Kamerstukken I 2016/17, 34 674, nr. A

Referendum mogelijk? Ja

Binnen vier weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst, kan iedere kiesgerechtigde met betrekking tot een wet waarvan is vastgesteld dat daarover een referendum kan worden gehouden, een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Een verzoek wordt ingediend door het tekenen van de lijst die voor deze wet beschikbaar wordt gesteld door de Kiesraad. De lijst wordt ingediend bij de Kiesraad.

Besluit

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 2017, nr. 2017-0000662366 houdende het besluit of over de Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017) een referendum kan worden gehouden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum;

Besluit:

Over de Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017) (Kamerstukken I 2016/17, 34 674, nr. A)

kan een referendum worden gehouden op grond van artikel 4 van de Wet raadgevend referendum

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Gedurende zes dagen na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst, kan een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.