Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Raadgevend referendum en heeft als identifier "stcrt-2017-75324".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type Referendabiliteitsbesluit
Identifier stcrt-2017-75324
Jaargang 2017
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
OVERHEIDop.besluitReferendabiliteit Ja
OVERHEIDop.betreft kst-34674-A
OVERHEIDop.betreftOpschrift Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017)
Publicatiedatum 2017-12-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 75324
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Raadgevend referendum
Taal nl
Titel Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties