Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 (Staatscourant 2017, nr. 70975, gepubliceerd op 28 december 2017)

In de Staatscourant van 28 december 2017, nr. 70975, is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 gepubliceerd. De in artikel VIII, onderdeel A, onder 1, van die regeling opgenomen wijzigingsopdracht voor artikel 10aa, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 bevat een onjuist bedrag. Het in die wijzigingsopdracht als tweede genoemde bedrag moet zijn: € 10.655.

Naar boven