Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2017, 70975Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 (Staatscourant 2017, nr. 70975, gepubliceerd op 28 december 2017)

In de Staatscourant van 28 december 2017, nr. 70975, is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 gepubliceerd. De in artikel III, onderdeel B, van die regeling opgenomen tarieftabel van artikel 20a van de Wet op de loonbelasting 1964 bevat een onjuist percentage. Het in de laatste kolom van die tabel als tweede genoemde percentage moet worden gelezen als: 13,20%.