Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-69489".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-12-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies, artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZ-subsidies
Identifier stcrt-2017-69489
Jaargang 2017
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-12-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 69489
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 december 2017, nr. WJZ/17165844, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties