Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 januari 2017 met kenmerk 1140234, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, houdende deelneming in de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3 van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2016, houdende deelneming in de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief (Stcrt. 2016, 60487);

Besluit:

Enig artikel

Het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2016, houdende deelneming in de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief (Stcrt. 2016, 60487) treedt in werking met ingang van de dag na datum van publicatie van dit besluit.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven