Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-2017 gepubliceerd door Venlo. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2017-59232".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Gemeente Venlo - Verkeersbesluit uitbreiding geslotenverklaring binnenstad Venlo - Q4
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 209411 376258
Coördinaten 209500 376307
Coördinaten 209487 376208
Coördinaten 209404 376042
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Venlo
Externe bijlage Verkeerssituatie Q4|exb-2017-46160
Identifier stcrt-2017-59232
Jaargang 2017
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5911GC 42
Postcode en huisnummer 5911ES 48
Postcode en huisnummer 5911GB 23
Postcode en huisnummer 5911HA 10
Publicatiedatum 2017-10-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 59232
Publicerende organisatie Venlo
Referentienummer 1214364
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting inhoud Geslotenverklaring wijk Q4
Straatnaam Bolwaterstraat
Straatnaam Ginkelstraat
Straatnaam Peperstraat
Taal nl
Titel Gemeente Venlo – Verkeersbesluit uitbreiding geslotenverklaring binnenstad Venlo - Q4
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersbordcode C1
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Venlo