Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Circulaires en heeft als identifier "stcrt-2017-58811".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-58811
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-10-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 58811
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Circulaires
Taal nl
Titel Circulaire lobbyverbod bewindspersonen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties