Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2017 gepubliceerd door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-49381".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-08-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 38 van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 2.10 lid 2 van het Besluit Wfsv
Identifier stcrt-2017-49381
Jaargang 2017
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2017-09-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49381
Publicerende organisatie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties