Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-08-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2017-48699".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-48699
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-08-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 48699
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel City Deal zicht op ondermijning
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties