Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 46342

Gepubliceerd op 15 augustus 2017 9:00

Technische informatie over de publicatie Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2017, 2017-0000120030, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit inzake versterking van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts

Deze publicatie is op 15 augustus 2017 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-46342".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

De metadata is ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegeven

Waarde

Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-08-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 14, vijftiende lid, 14a, vierde lid, 33, eerste en tweede lid, en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet
Identifier stcrt-2017-46342
Jaargang 2017
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatietype ministerie
Publicatie Staatscourant
Publicatiedatum 2017-08-15
Publicatienummer 46342
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2017, 2017-0000120030, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit inzake versterking van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl