Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-43287".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-07-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 2, tweede lid, 4, 5, 7, tweede lid, 16, 17, eerste en vierde lid, 18, eerste lid, 19, 25, 30, vierde en vijfde lid, 32, derde lid, 34, eerste lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
Identifier stcrt-2017-43287
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-07-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 43287
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 juli 2017, nr. WJZ/17064624, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 (Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties