Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2017-41228".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-41228
Jaargang 2017
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-07-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 41228
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel ADDENDUM bij het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten 1 Stcrt. 2012, 13162 , nr. DGAN/17109825, als overeengekomen op 5 juli 2017
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties