Voorbereidingsbesluit kavel V windenergiegebied Hollandse Kust (noord), Ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

In overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu,

Overwegende dat:

 • het wenselijk is te voorkomen dat een locatie in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord), waarvoor een kavelbesluit wordt voorbereid, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken;

 • hiertoe in artikel 9 van de Wet windenergie op zee de mogelijkheid wordt geboden een voorbereidingsbesluit te nemen;

Besluit:

Artikel 1

Te verklaren dat voor de locatie die is weergegeven op de kaart, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, onder de aanduiding ‘kavel V’, een kavelbesluit als bedoeld in artikel 3 van de Wet windenergie op zee wordt voorbereid. De coördinaten van de hoekpunten van de kavel zijn weergegeven in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 2

 • 1. Het is verboden om op de locatie, aangeduid als kavel V in bijlage 1, alsmede binnen een zone van 500 meter daaromheen, werken te maken of te wijzigen of het gebruik van werken te wijzigen, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

 • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op handelingen:

  • a. waarop het verbod van artikel 6.13, eerste lid, van het Waterbesluit van toepassing is;

  • b. waarop het verbod van artikel 45a of artikel 94 van het Mijnbouwbesluit van toepassing is;

  • c. die worden verricht in het kader van normaal onderhoud en beheer ten dienste van reeds vergunde activiteiten;

  • d. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit en in overeenstemming zijn met de op dat moment geldende toepasselijke regelgeving;

  • e. die worden verricht ter voorbereiding op het kavelbesluit, de tender en ter uitvoering van de vergunning als bedoeld in artikel 12 van de Wet windenergie op zee, door of in opdracht van de overheid of de houder van die vergunning.

Artikel 3

Behoudens artikel 9, derde lid, van de Wet windenergie op zee, vervalt dit besluit op het moment dat met betrekking tot kavel V een besluit tot instelling van een veiligheidszone op grond van artikel 6.10 van de Waterwet vastgesteld wordt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juni 2017

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ VOORBEREIDINGSBESLUIT KAVEL V WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE KUST (NOORD)

Kaart voorbereidingsbesluit kavel V

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ VOORBEREIDINGSBESLUIT KAVEL V WINDENERGIEGEBIED HOLLANDSE KUST (NOORD)

Hoekpunten kavel V (conform coördinatenstelsel ETRS 1989 UTM Zone N31)

NUMMER

Easting

Northing

1

589465,23

5853459,36

2

589737,87

5853303,19

3

593047,39

5851407,50

4

592753,68

5850308,53

5

592552,62

5849432,95

6

592239,35

5847827,82

7

592075,48

5846838,50

8

591997,32

5846285,82

9

591935,69

5845749,96

10

591841,50

5844754,02

11

591780,83

5843758,81

12

591768,47

5842720,66

13

591770,19

5842586,59

14

591776,57

5842300,00

15

591785,74

5842028,36

16

591794,55

5841826,69

17

591812,09

5841503,15

18

591828,59

5841283,33

19

591775,01

5840593,60

20

591784,76

5840389,59

21

591616,25

5839304,21

22

591485,17

5838276,63

23

591383,00

5837363,40

24

591300,06

5836463,09

25

591138,66

5834396,21

26

590996,99

5832920,92

27

590917,83

5831977,12

28

590792,21

5830640,83

29

590530,32

5828063,71

30

590399,64

5827077,86

31

590216,56

5826039,49

32

589446,72

5825069,41

33

586183,94

5824872,70

33

589025,08

5824502,44

34

586184,15

5824873,05

35

586189,31

5824881,52

36

586199,44

5824898,57

37

586202,71

5824904,14

38

586204,43

5824907,14

39

586207,79

5824913,06

40

586208,62

5824914,52

41

586210,26

5824917,44

42

586211,08

5824918,90

43

586673,08

5825744,90

44

586676,21

5825750,57

45

586682,39

5825761,96

46

586685,44

5825767,68

47

586697,50

5825790,61

48

586703,37

5825802,15

49

586704,13

5825803,68

50

586717,00

5825830,01

51

586723,24

5825843,27

52

586736,74

5825873,07

53

586743,25

5825888,08

54

586755,77

5825918,30

55

586755,77

5825918,30

56

586761,78

5825933,51

57

586773,31

5825964,13

58

586778,82

5825979,54

59

586789,34

5826010,54

60

586789,34

5826010,55

61

586794,35

5826026,13

62

586803,85

5826057,44

63

586808,34

5826073,17

64

586808,34

5826073,17

65

586816,81

5826104,78

66

586820,79

5826120,65

67

586828,22

5826152,52

68

586831,67

5826168,50

69

586838,05

5826200,58

70

586840,98

5826216,67

71

586846,31

5826248,96

72

586848,71

5826265,15

73

586852,98

5826297,58

74

586854,85

5826313,83

75

586858,06

5826346,39

76

586859,26

5826360,67

77

586861,25

5826389,25

78

586861,38

5826391,28

79

586862,04

5826403,55

80

586863,04

5826428,07

81

586863,25

5826434,19

82

586863,60

5826446,45

83

586863,74

5826452,58

84

586872,74

5827002,58

85

586872,77

5827004,62

86

586872,82

5827008,69

87

586872,84

5827010,74

88

586872,91

5827018,92

89

586872,93

5827023,02

90

586872,81

5827026,40

91

586872,89

5827029,14

92

586872,64

5827049,60

93

586872,41

5827059,82

94

586871,34

5827092,53

95

586870,53

5827108,88

96

586868,39

5827141,54

97

586867,06

5827157,86

98

586863,85

5827190,42

99

586861,98

5827206,66

100

586861,98

5827206,67

101

586857,71

5827239,10

102

586855,31

5827255,28

103

586849,98

5827287,56

104

586847,05

5827303,66

105

586840,67

5827335,74

106

586837,22

5827351,72

107

586829,79

5827383,59

108

586825,81

5827399,47

109

586825,81

5827399,47

110

586817,33

5827431,09

111

586812,84

5827446,83

112

586803,34

5827478,14

113

586798,34

5827493,71

114

586798,34

5827493,71

115

586787,83

5827524,68

116

586782,32

5827540,08

117

586770,79

5827570,70

118

586764,78

5827585,92

119

586752,26

5827616,15

120

586752,26

5827616,15

121

586745,75

5827631,15

122

586732,25

5827660,96

123

586725,25

5827675,75

124

586710,77

5827705,11

125

586703,30

5827719,66

126

586687,87

5827748,52

127

586679,93

5827762,82

128

586663,57

5827791,15

129

586655,16

5827805,18

130

586637,88

5827832,97

131

586629,01

5827846,72

132

586629,01

5827846,72

133

586610,83

5827873,93

134

586601,52

5827887,39

135

586582,46

5827913,98

136

586572,72

5827927,12

137

586552,80

5827953,07

138

586542,63

5827965,89

139

586521,88

5827991,18

140

586511,29

5828003,66

141

586489,72

5828028,26

142

586478,73

5828040,38

143

586456,37

5828064,26

144

586444,99

5828076,01

145

586421,86

5828099,15

146

586421,85

5828099,15

147

586410,10

5828110,53

148

586386,22

5828132,89

149

586374,09

5828143,88

150

586349,49

5828165,46

151

586349,48

5828165,46

152

586337,00

5828176,05

153

586311,71

5828196,81

154

586298,90

5828206,98

155

586298,90

5828206,98

156

586272,94

5828226,90

157

586259,80

5828236,64

158

586233,20

5828255,70

159

586223,24

5828262,66

160

586203,15

5828276,33

161

586199,66

5828278,68

162

586193,03

5828283,04

163

586179,67

5828291,66

164

586176,31

5828293,81

165

586169,59

5828298,07

166

586166,23

5828300,19

167

586040,04

5828378,81

168

585786,63

5828853,46

169

585359,87

5829689,24

170

585356,91

5829694,96

171

585350,91

5829706,35

172

585347,87

5829712,02

173

585335,57

5829734,64

174

585329,28

5829745,87

175

585328,41

5829747,38

176

585313,70

5829772,65

177

585306,17

5829785,17

178

585288,89

5829812,96

179

585280,03

5829826,70

180

585261,85

5829853,90

181

585261,85

5829853,91

182

585252,54

5829867,35

183

585233,49

5829893,95

184

585223,73

5829907,10

185

585203,81

5829933,07

186

585193,63

5829945,89

187

585172,87

5829971,18

188

585162,29

5829983,65

189

585140,74

5830008,23

190

585140,74

5830008,23

191

585129,76

5830020,35

192

585107,39

5830044,23

193

585096,00

5830055,99

194

585072,85

5830079,15

195

585061,08

5830090,54

196

585037,20

5830112,91

197

585025,09

5830123,88

198

585025,08

5830123,89

199

585000,50

5830145,45

200

584988,03

5830156,02

201

584962,74

5830176,78

202

584949,92

5830186,96

203

584923,95

5830206,88

204

584910,80

5830216,63

205

584884,21

5830235,69

206

584870,76

5830245,00

207

584843,57

5830263,16

208

584843,57

5830263,17

209

584829,83

5830272,02

210

584802,05

5830289,30

211

584788,00

5830297,72

212

584759,64

5830314,10

213

584745,32

5830322,05

214

584716,47

5830337,47

215

584701,93

5830344,94

216

584701,92

5830344,94

217

584672,61

5830359,40

218

584657,83

5830366,39

219

584628,03

5830379,89

220

584613,01

5830386,41

221

584582,77

5830398,93

222

584582,76

5830398,94

223

584567,54

5830404,95

224

584536,92

5830416,47

225

584521,52

5830421,99

226

584490,53

5830432,50

227

584474,95

5830437,51

228

584443,64

5830447,01

229

584427,91

5830451,50

230

584396,32

5830459,96

231

584380,45

5830463,94

232

584348,59

5830471,37

233

584332,59

5830474,82

234

584332,59

5830474,83

235

584300,48

5830481,21

236

584284,38

5830484,14

237

584252,09

5830489,47

238

584235,92

5830491,87

239

584235,91

5830491,87

240

584203,49

5830496,14

241

584187,25

5830498,01

242

584154,68

5830501,21

243

584144,79

5830502,09

244

584124,98

5830503,64

245

584118,57

5830504,11

246

584115,07

5830504,32

247

584108,10

5830504,73

248

584106,36

5830504,83

249

584102,88

5830505,02

250

584101,14

5830505,11

251

583150,15

5830554,11

252

583144,62

5830554,37

253

583133,56

5830554,82

254

583128,03

5830555,01

255

583105,92

5830555,66

256

583100,39

5830555,79

257

583089,33

5830555,99

258

583083,81

5830556,06

259

582114,91

5830563,07

260

582113,27

5830563,08

261

582108,75

5830563,09

262

582106,77

5830563,10

263

582099,50

5830563,05

264

582081,34

5830562,78

265

582072,26

5830562,57

266

582039,56

5830561,50

267

582023,21

5830560,69

268

581990,55

5830558,55

269

581974,24

5830557,22

270

581941,68

5830554,01

271

581925,43

5830552,14

272

581925,43

5830552,14

273

581892,99

5830547,87

274

581876,81

5830545,47

275

581844,53

5830540,14

276

581828,44

5830537,21

277

581796,35

5830530,83

278

581796,35

5830530,83

279

581780,37

5830527,38

280

581748,50

5830519,95

281

581732,62

5830515,97

282

581701,00

5830507,49

283

581685,25

5830503,00

284

581653,94

5830493,50

285

581638,38

5830488,50

286

581638,37

5830488,50

287

581607,40

5830477,98

288

581592,00

5830472,47

289

581561,38

5830460,95

290

581546,17

5830454,94

291

581515,93

5830442,41

292

581500,92

5830435,90

293

581471,12

5830422,40

294

581456,33

5830415,41

295

581456,33

5830415,40

296

581426,98

5830400,93

297

581412,42

5830393,46

298

581383,57

5830378,03

299

581371,79

5830371,53

300

581348,40

5830358,21

301

581345,88

5830356,76

302

581336,80

5830351,39

303

581318,73

5830340,44

304

581314,22

5830337,68

305

581305,24

5830332,11

306

581300,77

5830329,30

307

580782,77

5830000,30

308

580780,34

5829998,75

309

580775,48

5829995,62

310

580773,04

5829994,04

311

580763,33

5829987,71

312

580760,41

5829985,80

313

580754,58

5829981,94

314

580752,65

5829980,66

315

580751,56

5829979,93

316

580749,09

5829978,27

317

580748,22

5829977,68

318

580230,73

5829628,35

319

580224,47

5829624,06

320

580212,03

5829615,38

321

580205,84

5829611,00

322

580181,21

5829593,26

323

580169,02

5829584,20

324

580168,55

5829583,84

325

580143,54

5829564,60

326

580131,19

5829554,78

327

580105,90

5829534,03

328

580093,43

5829523,45

329

580068,84

5829501,88

330

580056,72

5829490,90

331

580032,84

5829468,53

332

580021,08

5829457,15

333

579997,95

5829434,02

334

579997,95

5829434,02

335

579986,57

5829422,26

336

579964,20

5829398,38

337

579953,21

5829386,25

338

579953,21

5829386,25

339

579931,63

5829361,64

340

579921,04

5829349,16

341

579900,28

5829323,86

342

579890,12

5829311,06

343

579870,21

5829285,12

344

579860,47

5829271,99

345

579841,41

5829245,39

346

579832,10

5829231,93

347

579813,91

5829204,72

348

579813,91

5829204,71

349

579805,04

5829190,96

350

579787,77

5829163,18

351

579782,07

5829153,79

352

579770,89

5829134,89

353

579768,17

5829130,25

354

579765,40

5829125,38

355

579759,93

5829115,65

356

579758,57

5829113,23

357

579755,87

5829108,36

358

579754,52

5829105,92

359

579217,53

5828125,93

360

579214,97

5828121,19

361

579209,89

5828111,69

362

579207,38

5828106,92

363

579197,42

5828087,79

364

579192,55

5828078,17

365

579191,32

5828075,67

366

579179,45

5828051,26

367

579173,68

5828038,97

368

579160,18

5828009,16

369

579153,67

5827994,16

370

579141,16

5827963,94

371

579141,16

5827963,94

372

579135,15

5827948,73

373

579123,62

5827918,11

374

579118,11

5827902,70

375

579107,58

5827871,70

376

579107,58

5827871,70

377

579102,58

5827856,11

378

579093,08

5827824,80

379

579088,59

5827809,08

380

579088,59

5827809,07

381

579080,12

5827777,46

382

579076,14

5827761,59

383

579068,71

5827729,72

384

579065,26

5827713,74

385

579058,88

5827681,65

386

579055,95

5827665,56

387

579050,62

5827633,28

388

579048,22

5827617,10

389

579043,95

5827584,66

390

579043,95

5827584,66

391

579042,08

5827568,41

392

579038,87

5827535,85

393

579037,59

5827520,37

394

579035,51

5827489,38

395

579035,45

5827488,54

396

579034,70

5827473,87

397

579033,65

5827444,48

398

579033,43

5827437,13

399

579033,12

5827422,42

400

579033,02

5827414,93

401

579029,21

5826817,03

402

579029,02

5826803,12

403

579029,27

5826795,18

404

579029,18

5826790,34

405

579029,43

5826780,66

406

579029,54

5826776,77

407

579030,75

5826740,61

408

579030,76

5826740,34

409

579049,88

5826176,36

410

579050,04

5826172,07

411

579050,37

5826164,42

412

579050,54

5826160,59

413

579051,31

5826145,30

414

579051,75

5826137,66

415

579052,06

5826133,31

416

579052,12

5826132,43

417

576641,49

5831507,21

418

581168,40

5842980,21

419

581708,48

5842683,38

420

586821,54

5849786,65

TOELICHTING

I Algemeen

Het kabinet heeft in september 2014 drie gebieden aangewezen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Deze gebieden liggen voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust en voor de Zeeuwse kust (Kamerstukken II 2014/15, 33 561, nr A/11 (herdruk)). In december 2016 heeft het kabinet de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust vastgesteld. De Structuurvisie is een wijziging van en aanvulling op het Nationaal Waterplan 2016–2021 en de Beleidsnota Noordzee als onderdeel daarvan. Het gaat daarbij om de aanpassing en uitbreiding van twee deelgebieden Hollandse Kust (zuid en noord) met een strook tussen de 10 en 12 nautische mijl.

De Wet windenergie op zee (hierna: de wet) voorziet in een integraal wettelijk kader voor het realiseren van windenergie op zee. Onderdeel daarvan is dat de overheid binnen de gekozen windenergiegebieden de zogeheten ‘kavelbesluiten’ neemt. In het kavelbesluit staat waar en onder welke voorwaarden een windpark binnen het gebied gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Binnen het gebied Hollandse Kust (noord) is besloten één kavelbesluit te nemen. Op deze kavel kan een windpark gerealiseerd worden met een totaal opgesteld vermogen tot maximaal 760 MW. Dit windpark zal worden aangesloten op één gestandaardiseerd platform van TenneT van 700 MW, dat met twee 220 kV-kabels aangesloten wordt op het landelijke hoogspanningsnet. Gedurende korte tijd kan een platform een hoger vermogen verwerken. Ook het tracé van de aansluitverbinding van het windpark op een platform van TenneT wordt in het kavelbesluit aangewezen.

Na de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid) volgt thans de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord), waarvoor één kavelbesluit wordt opgesteld, kavel V. Deze kavel ligt deels in een strook van 10 tot 12 nautische mijl voor de kust van Noord-Holland. Vanaf vrijdag 14 april 2017 tot en met maandag 29 mei 2017 is de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het op te stellen milieueffectrapport voor kavels V ter inzage gelegd. Een ieder kon hierop reageren middels een zienswijze.

Zoals dit ook voor de kavels van windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (zuid) gebeurd is, wordt nu ook voor kavel V van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) een voorbereidingsbesluit genomen als bedoeld in artikel 9 van de wet. Dit artikel sluit aan bij het voorbereidingsbesluit dat is opgenomen in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro). Dit voorbereidingsbesluit wordt genomen om te voorkomen dat de ruimte binnen het windenergiegebied Hollandse Kust (noord), waarvoor een kavelbesluit in voorbereiding is, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken. In de op 14 april 2017 gepubliceerde Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau kavel V (en eventueel innovatiekavel VI) windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is aangegeven, dat de grenzen van de kavel die in het MER worden onderzocht rond de zomer van 2017 worden vastgelegd in het onderhavige voorbereidingsbesluit. Omdat voor de begrenzing nader onderzoek en overleg nodig is, is het nog niet mogelijk om een verkaveling voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) te maken. Daarom heeft het voorbereidingsbesluit betrekking op het gehele windenergiegebied.

In artikel 9, vierde lid, van de wet is bepaald dat het verboden is te handelen in strijd met een voorbereidingsbesluit. Overtreding van dit artikel is strafbaar gesteld in artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten.

De mogelijkheid van bezwaar en beroep is uitgesloten door het toevoegen van artikel 9 aan in artikel 1 van bijlage 2 bij de Awb.

II Artikelsgewijs

Artikel 1

Om te voorkomen dat de ruimte binnen het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) waarvoor een kavelbesluit in voorbereiding is, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van een windpark, is in artikel 9 van de wet de mogelijkheid opgenomen voor die locatie een voorbereidingsbesluit te nemen. De figuur van het voorbereidingsbesluit is een bekende in het ruimtelijke ordeningsrecht bij de voorbereiding van inpassings- of bestemmingsplannen. Een kavelbesluit is geen van beiden, doch vertoont daarmee wel enige gelijkenis. Voor het belang dat een voorbereidingsbesluit beoogt te beschermen geldt dat evenzeer.

Artikel 2

In artikel 2 is bepaald, dat het in bepaalde gevallen verboden is in het gebied waarvoor het kavelbesluit wordt voorbereid en de veiligheidszone van 500 meter daaromheen werken of werkzaamheden uit te voeren of het gebruik van werken te wijzigen, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen. Het gaat hier om handelingen die niet vergunningplichtig zijn en waar derhalve geen (belangen)afweging in het kader van een vergunningaanvraag plaatsvindt of activiteiten waarvoor de vergunningplicht een te beperkt afwegingskader biedt om het belang van realisering van windparken te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van artikel 6.8, tweede lid, van het Waterbesluit.

Ten aanzien van het doen van seismisch onderzoek en verkenningsonderzoek als bedoeld in het Mijnbouwbesluit, wordt opgemerkt, dat de kans dat werkzaamheden die in dit kader plaatsvinden, de werkzaamheden in voorbereiding op de aanleg van een windmolenpark verstoren zeer klein is. Dit is slechts anders in de fase na de start van de eerste bouwwerkzaamheden en het instellen van de veiligheidszone op grond van artikel 6.10 van de Waterwet om de betreffende kavel. Zoals evenwel is bepaald in artikel 3 van het onderhavige voorbereidingsbesluit, is dit besluit dan vervallen en vervangen door het besluit tot instelling van die veiligheidszone. Zie hierover verder de toelichting bij artikel 3.

In het tweede lid is een aantal categorieën van werken of werkzaamheden uitgezonderd van het verbod. Sub a ziet bijvoorbeeld op beheer en onderhoud aan de in het windenergiegebied aanwezige kabels en leidingen. Er is overlap tussen het gebied van het voorbereidingsbesluit en de onderhoudszone van de betreffende kabel of leiding. Daarmee is deze uitzondering noodzakelijk. Sub b heeft betrekking op mijnbouwinstallaties en pijpleidingen. In de bijlage bij het nationaal waterplan (Kamerstukken II, 2015/16, 31 710, nr. 45) is aangegeven dat bij de aanleg van windparken ten opzichte van leidingen, elektriciteitskabels en telecomkabels in principe een onderhoudszone moet worden aangehouden. Volgens hetzelfde document moet er ook afstand tussen mijnbouwplatforms en windparken worden aangehouden vanwege de helikopterbereikbaarheid. Met betrekking tot sub c en d worden de gevolgen van een aanwijzing van een kavel voor derden betrokken bij de afweging tot het nemen van een kavelbesluit. Sub e ziet op handelingen die worden verricht ter voorbereiding op het kavelbesluit, de tender en ter uitvoering van de vergunning als bedoeld in artikel 12 van de wet, door of in opdracht van de overheid of de vergunninghouder. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geofysisch en -technisch onderzoek dat wordt verricht om de samenstelling van de bodem ter plaatse in kaart te brengen.

Artikel 3

In artikel 9, derde lid, van de wet is bepaald, dat het voorbereidingsbesluit vervalt indien niet binnen een jaar na de inwerkingtreding daarvan een ontwerp voor een kavelbesluit ter inzage is gelegd. Het voornemen tot het nemen van een kavelbesluit moet zodanig concreet zijn dat het beschermen van het belang van realisering van een windpark kan prevaleren boven andere belangen.

Daarnaast is in artikel 3 van dit voorbereidingsbesluit bepaald dat dit besluit vervalt op het moment van instelling van een veiligheidszone op grond van artikel 6.10 van de Waterwet met betrekking tot het kavel. Dit besluit wordt genomen zodra met de bouw van het windpark is aangevangen. In het kavelbesluit worden andere activiteiten dan aanleg en exploitatie van een windpark niet geregeld of verboden. Het gebruiksverbod van die locatie voor andere activiteiten vloeit wel voort uit een ander besluit, namelijk het besluit tot instelling van een veiligheidszone rondom een windpark. Het ligt dan ook voor de hand het voorbereidingsbesluit in werking te laten zijn tot het moment dat het besluit tot instelling van een veiligheidszone de bescherming van het gebied kan ‘overnemen’.

Naar boven