Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Adviezen Raad van State en heeft als identifier "stcrt-2017-33263".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele weken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)
Behandeld dossier 30475
Behandeld dossier 31540
Behandeld dossier 32871
Behandeld dossier 32874
Behandeld dossier 20369;3
Behandeld dossier 25533;1
Behandeld dossier 27019;6
Behandeld dossier 29834;12
Behandeld dossier 29834;3
Behandeld dossier 29834;9
Behandeld dossier 30475;12
Behandeld dossier 30475;3
Behandeld dossier 30475;4
Behandeld dossier 31412;42
Behandeld dossier 34271;2
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-33263
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33263
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Adviezen Raad van State
Taal nl
Titel Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele weken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties