Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-04-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2017-22050".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-22050
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-04-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 22050
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel City deal Gelrestad
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties