Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 11591Benoemingen en ontslagen

Besluit van 21 februari 2017, houdende herbenoeming van de voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, van 17 februari 2017, nr. 1148891, directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid;

Gelet op artikel 11 van de Kaderwet adviescolleges en artikel 1 van de Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Voor de periode van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2021 te herbenoemen tot voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie:

de heer prof. dr. U. Rosenthal.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 februari 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker