Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-9186".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-02-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op 48, tweede en zesde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;
Identifier stcrt-2016-9186
Jaargang 2016
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-02-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9186
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 februari 2016, nr. IENM/BSK-2015/197451, houdende wijziging van de Regeling van 12 december 2000, tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken