Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2016-69730".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-69730
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 69730
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel City Deal Naar een Digitale Woonomgeving
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties