Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2016-67596".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-67596
Jaargang 2016
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 67596
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2016, 2016-0000260216, inzake de wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW, de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ per 1 januari 2017
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties