Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-65196".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-11-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderwet overige BZK-subsidies
Identifier stcrt-2016-65196
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 65196
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 november 2017, nr. 2017-2016-0000747704, houdende aanpassing van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (maximumsubsidiebedrag)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties