Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 62972Overig

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2016, nr. 1013662, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2016, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel (Stcrt. 2016, 34029)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3 van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2016, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel (Stcrt. 2016, 34029);

Besluit:

Enig artikel

Het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2016, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel (Stcrt. 2016, 34029) treedt in werking één dag na de datum van publicatie van dit besluit.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker