Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-11-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-58058".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-58058
Jaargang 2016
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-11-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 58058
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 oktober 2016, 1028394-156011-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen in verband met de toevoeging van stoffen aan deel A van de bijlage en enkele technische wijzigingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties