Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2016 gepubliceerd door Meerssen. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-57510".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Meerssen
Gemeentenaam Meerssen
Identifier stcrt-2016-57510
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-10-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 57510
Publicerende organisatie Meerssen
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Samenvatting inhoud Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2016-2018
Taal nl
Titel Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2016-2018
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken