Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2016 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-56913".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag Onbekend;
Identifier stcrt-2016-56913
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-10-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 56913
Publicerende organisatie Amsterdam
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Intrekken van de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam en vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam (2016, nr. 295/1159)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken