Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2016 gepubliceerd door Apeldoorn. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2016-5408".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Gemeente Apeldoorn - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Waterlei - Waterlei
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 197945 470637
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Apeldoorn
Identifier stcrt-2016-5408
Jaargang 2016
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 7325GN 350
Publicatiedatum 2016-02-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5408
Publicerende organisatie Apeldoorn
Referentienummer 2016-029092
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting inhoud Verkeersbesluit tot het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Waterlei
Straatnaam Waterlei
Taal nl
Titel Verkeersbesluit tot het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Waterlei
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Woonplaats Apeldoorn