Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-45219".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-08-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4, eerste lid, onderdelen c, d en f, van de Kaderwet overige BZK-subsidies en de artikelen 6, vierde lid en vijfde lid, onderdeel b, 8, eerste en tweede lid, en 11 van het Kaderbesluit BZK-subsidies
Identifier stcrt-2016-45219
Jaargang 2016
Materiële uitwerkingtreding 2017-03-01
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-09-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 45219
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 augustus 2016, nr. 2016-0000486646, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie aan individuele eigenaren-bewoners en VvE’s in verband met het stimuleren van omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties