Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2016 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-33869".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-06-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 2000
Identifier stcrt-2016-33869
Jaargang 2016
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2016-06-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33869
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 juni 2016, nummer WBV 2016/6, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken