Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College ter Beoordeling van GeneesmiddelenStaatscourant 2016, 31657Overig

Beslissing op bezwaar buprenorfine Sandoz, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Besluit van het College ter beoordeling van geneesmiddelen op het bezwaarschrift ten aanzien van de handelsvergunningen van Sandoz voor buprenorfine bevattende geneesmiddelen, zoals besloten in de Collegevergadering van 2 juni 2016.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in zijn vergadering van 2 juni 2016 de volgende beslissing op bezwaar genomen:

  • Beslissing op bezwaar ten aanzien van het bezwaar van Mundipharma Pharmaceuticals B.V. tegen de verlening van de volgende handelsvergunningen:

    • Buprenorfine Sandoz 5 microgram/uur (RVG 114799)

    • Buprenorfine Sandoz 10 microgram/uur (RVG 114800)

    • Buprenorfine Sandoz 15 microgram/uur (RVG 114801)

    • Buprenorfine Sandoz 20 microgram/uur (RVG 114802).

zoals bekendgemaakt in de Staatscourant 2016, Nr. 19616 d.d. 19 april 2016.

Besluit: Het College verklaart het bezwaarschrift ongegrond. De hierboven vermelde handelsvergunningen blijven in stand.

Een afschrift van bovenvermeld besluit is op verzoek verkrijgbaar bij:

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Afdeling Bestuurlijke, Regulatoire en Internationale Zaken

Postbus 8275

3503 RG Utrecht

Daarnaast zijn de besluiten op de website van het College terug te vinden: www.cbg-meb.nl